Lasse Musikal Sånger Kör Flöjt Orgel Dragspel Musikteater Kammarmusik Orkester Noter kan du köpa här

Sånger

Kärleksverser

Sånger för barn

Andra sånger

___________________________________________________________________

Barbro Lindgren

Solen hetnar och havet slår

Ur Alban- popmuffa för små hundar

___________________________________________________________________

Britt G. Hallqvist

Sånger för barn

Sånger ur Trolltider

Tre bildspel

Sex körer

Sju andliga sånger

Hotellet vid havet

___________________________________________________________________